1
วิธีการเปลี่ยนระบบกล้องIP CAMERA ควรเลือกใช้กล้องCCTV ที่ยังผลิตและวางขายอยู่เพราะว่าจะมีประโยชน์อย่างมากถ้าหากกล้องCCTV เสียซึ่งจะทำให้ท่านหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการเลือกซื้อกล้องIP CAMERA ซึ่งเลิกผลิตแล้วเช่นกล้องIP

Comments

Who Upvoted this Story